Copyright

Eigen geschreven artikelen zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag zonder voorafgaande toestemming van Eric Boorsma worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Teksten van derden blijven eigendom van desbetreffende eigenaar.

M.b.t. foto’s (één foto of meerdere) heb ik toestemming gekregen om deze te gebruiken van Arnold Meijer, Claus Dijk, SvdS Fotografie, FIBA Basketball (zoals FIBA Europe Cup) en Basketball Champions League. Mocht ik nog iemand vergeten zijn, geef het dan door en ik zet je naam er bij.

error: Content is protected !!